Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Zmiana terminu spotkań z RodzicamiTermin najbliższego spotkania z Rodzicami został zmieniony z 18 marca na 17 marca. Spotkania z Rodzicami rozpoczną się o godzinie 17.00.


Egzamin ósmoklasisty 2020 – informacje dla uczniów i dla rodziców

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty w 2020r. przekazujemy Państwu – rodzicom uczniów klasy ósmej – kilka kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
a) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym
b) struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
c) zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
d) sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
e) zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
f) przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
g) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
h) możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Przypominamy również, że na stronie internetowej CKE (w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
b) przykładowe arkusze egzaminacyjne
c) od grudnia 2018 r. – arkusze próbne.

Zaproszenie na Dzień Otwarty

„Nauczyciel otwiera tylko drzwi, a uczeń wejść już musi sam”

To chińskie powiedzenie dosłownie i przenośnie wpisuje się w to, co będzie się działo w naszej szkole. W czwartek 12 marca w godzinach od 13.00 do 16.00 otworzymy nasze drzwi dla przyszłych uczniów i ich rodziców oraz pokażemy, jak pracujemy i w jakim kierunku podążamy.
Zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły i uczestnictwa w specjalnie przygotowanych zajęciach.

Program Rekolekcji WielkopostnychRekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im.Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie odbędą się w dniach od 16 do 18 marca 2020 roku.
Program tych dni jest następujący:


PONIEDZIAŁEK, 16 marca 2020 r.
Godz. 8.30 – 9.20 klasy: VII i VIII (nauka rekolekcyjna w kościele)
Godz. 9.30 – 10.15 klasy: IV, V i VI (nauka rekolekcyjna w kościele)
Godz. 10.15 – 10.55 klasy: I, II i III (nauka rekolekcyjna w szkole)


WTOREK, 17 marca 2020 r.
Dzień Sakramentu Pokuty

Godz. 8.30 – 9.30 klasy: VII i VIII ( spowiedź w kościele)
Godz. 8.30 – 9.30 klasy: IV, V i VI ( nauka rekolekcyjna w szkole)
Godz. 9.30 – 10.30 klasy: IV, V i VI ( spowiedź w kościele)
Godz. 9.30 – 10.30 klasy: VII i VIII ( nauka rekolekcyjna w szkole)
Godz. 10.30 – 11.15 klasy: I, II i III (nauka rekolekcyjna w szkole)


ŚRODA: 18 marca 2020 r.
Zakończenie Rekolekcji Szkolnych

Godz. 9.00 Msza Święta (wszystkie klasy)

Informacja dla RodzicówDyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców, aby zwrócili szczególną uwagę na stan zdrowia swoich dzieci i w przypadku wystąpienia objawów przeziębienia, grypy – zapewnili im opiekę w domu i nie posyłali ich do szkoły.Informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2

Zalecenia:
– często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żelów na bazie alkoholu (min.60%),
– podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody,
– zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, co kaszlą, kichają i mają gorączkę,
– unikaj dotykania oczu, nosa i ust – dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem,
– jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej,
używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Instrukcja mycia rąk


Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.


Ważne – częstochowska infolinia – telefon dla osób, które wróciły z rejonów zakażonych (CHINY, WŁOCHY itd tel.: 34 344 99 69

Telefon alarmowy, na który należy dzwonić w sytuacjach wymagających interwencji w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
661-868-810

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że bieżące informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2 dostępne są na stronach:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC)
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Większości z nas luty kojarzy się przede wszystkim z walentynkami oraz czasem karnawałowych zabaw. Mało kto wie jednak, że 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ten dzień przypomina nam o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy z nas zatem odpowiada za naukę języka polskiego i powinien zadbać o jego poprawność. Uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także poprawnie je pisać i wymawiać. Poprzez język budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy.
Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został dzień, upamiętniający wydarzenia 1952 roku, kiedy to w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego (bangla) – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan.
Na świecie, jak podają dane statystyczne, istnieje około 6 tysięcy żywych języków. Szacuje się, że w historii ludzkości istniało ich dwa razy tyle, z czasem jednak niektóre z nich zaczęły zanikać i stały się martwe. Mieszkańcy Ziemi nie tylko gubią swoją tożsamość narodową, ale w wyniku migracji doprowadzają także do zacierania się, bądź też całkowitego zaniku ojczystych dialektów. Niemal połowa języków świata jest zagrożona utratą w ciągu następnych dwóch, trzech pokoleń. Od 1950 r. umarło 250 języków. I to budzi niepokój UNESCO. Dlatego więc Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w swoim założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Szacuje się, że polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie – posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. (więcej…)

Dzień Bezpiecznego Internetu
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021
Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 (do przejrzenia/pobrania):

  Zgłoszenie ucznia z obwodu (262,0 KiB, 590 pobrań)


  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu (291,2 KiB, 539 pobrań)


  Oświadczenie woli rodzica (274,8 KiB, 620 pobrań)

Plebiscyt na Dziesięciu Najlepszych Sportowców Niesłyszących 2019 roku

Głosujmy na ucznia naszej Szkoły – Karola Jabłońskiego!

Po raz dwunasty Polski Związek Sportu Niesłyszących organizuje zabawę, w której wybierzemy najpopularniejszego sportowca Niesłyszących. To Wasze głosy zadecydują o tym, kto zostanie najlepszym polskim sportowcem Niesłyszących 2019 roku !
Głosować można za pomocą email-a. Sprawa jest prosta – należy wypełnić kupon i wysłać email: plebiscyt2019@pzsn.pl
Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się w dn. 09 stycznia 2020 r. o godzinie 16:00 i potrwa do 09 lutego 2020 r. do północy.
Najpopularniejszych sportowców poznamy podczas wielkiej gali, która odbędzie się 07 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w Warszawie.

Link do strony plebiscytu: http://www.pzsn.pl/aktualnosci/rusza-12-plebiscyt-na-sportowca-nieslyszacych-roku-poznaj-nominowanych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.