Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Pasowanie na czytelnika – uroczystość dla pierwszoklasistów

„Witamy w naszej bibliotece!
Jeśli będziecie tu częstym gościem,
odkryje ona przed Wami wiele tajemnic.”

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Zaczyna się wtedy niesamowita, czytelnicza przygoda dzieci, które mogą już same czytać.
W tym roku szkolnym na uroczystym pasowaniu klasa pierwsza gościła w bibliotece w dniu 20 listopada. Był to dzień, na który uczniowie czekali z utęsknieniem. Założenie karty bibliotecznej i możliwość wypożyczania książek dały dzieciom dużo radości i powodu do dumy.
W pierwszej części uroczystości pierwszaki otrzymały garść informacji na temat regulaminu wypożyczania książek, zasad postępowania z nimi oraz jak należy się zachowywać w bibliotece i czytelni. Następnie uczestniczyli w zabawach polegających na rozwiązywaniu zagadek i rebusów związanych z książkami, biblioteką oraz bajkami.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań nastąpiła część oficjalna. Każdy z uczniów został pasowany magicznym piórem przez panią bibliotekarkę, a następnie wszyscy złożyli uroczystą przysięgę. Uwieńczeniem całej uroczystości było złożenie nietypowych podpisów na pamiątkowym dyplomie „PASOWANIA NA CZYTELNIKA”. Nowo przyjęci czytelnicy otrzymali Wyprawkę Czytelniczą z projektu „Mała książka – wielki człowiek” organizowanego przez INSTYTUT KSIĄŻKI oraz zakładkę ze swoim imieniem od naszej biblioteki.
Zachęcamy wszystkich pierwszaków, ich rodziców a także wszystkich czytelników do regularnego czytania, ponieważ płyną z tego same korzyści!

Informacja o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz w porozumieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty organizują III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, a celem jego jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.
Serdecznie zachęcam do udziału w Konkursie.

Z poważaniem
Alicja Janowska
Dyrektor Delegatury
Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie

CIESZMY SIĘ WOLNOŚCIĄ

„CIESZMY SIĘ WOLNOŚCIĄ” pod takim hasłem 9 listopada 2023r. uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły spotkali się, by upamiętnić 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i powrotu państwa polskiego na mapy Europy.

Uroczystą akademię poprzedził projekt TYDZIEŃ Z POLSKĄ PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ. W tym okresie wszyscy uczniowie poznawali polskie pieśni śpiewane przez żołnierzy, legionistów w czasie I wojny światowej. Ćwiczyli wraz z wychowawcami śpiew, by zaprezentować poznane utwory w czasie wspólnego spotkania. Akademia, święto naszej Ojczyzny, dostarczyła wielu wzruszeń. Miło było słuchać wierszy napisanych przez uczniów, dziś już absolwentów. Wspólne śpiewanie połączyło dużych i małych, uczniów i nauczycieli. Chwile te przywołały ducha naszych przodków, a mieszkańcy mówią, że do dziś rozbrzmiewa ulubiona pieśń Józefa Piłsudskiego: Legiony to…

Nagrody wójta dla wyróżniających się uczniów

Wprawdzie uroczystość wręczenia nagród wójta dla wyróżniających się uczniów odbyła się w zeszłym tygodniu, jednak chcieliśmy, aby cała społeczność szkolna poznała zwycięzców. W tym celu zaprosiliśmy wyróżnionych na czerwony dywan.
Oczywiście jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów, ale pamiętajcie o tym, że nie od razu Kraków zbudowano. Nie tylko piątki i szóstki są oznaką sukcesu. Dla niektórych trójka zdobyta z wysiłkiem , jest czasem co najmniej tyle warta, co dla innych szóstka . Warto się uczyć, zdobywać wiedzę, ale trzeba umieć znaleźć też czas na odpoczynek i rozwijanie pasji.

„Folga na zakolu!”

Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie wzięli udział w akcji promocyjnej Folgi na zakolu. Z nadesłanych zdjęć powstał ten o to filmik promocyjny. Zapraszamy wszystkich na trasę folgi. Dzięki wyprawie zadbamy o kondycję, zrelaksujemy się, a także poznamy wartość historyczną oraz kulturową naszej pięknej okolicy.

Konsultacje z nauczycielami

Zgodnie z harmonogramem zapraszamy Państwa na konsultacje z nauczycielami 8.11 w godzinach 16.30-17.30 . Nauczyciele będą na Państwa czekali w pokoju nauczycielskim lub w swoich salach.
Dla rodziców uczniów klas VI -VIII zostanie zorganizowane spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Spotkanie będzie w sali gimnastycznej o 16.30 .
Ze względu na powyższe w bieżącym tygodniu nauczyciele nie mają konsultacji w wyznaczonych dniach tygodnia.

Halloween w bibliotece

Dnia 31 października z okazji święta Halloween biblioteka szkolna zorganizowała akcję/ zabawę biblioteczną pn. „Niezwykłe Halloween w bibliotece”. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję posłuchać fragmentów pozycji pt. „Koszmarny Karolek i podstępne postępki” oraz poznać różne książki grozy (oczywiście z literatury dziecięcej 😉).
Na wszystkich gości naszej biblioteki czekały również zadania i rebusy związane z Halloween, Dniem Dyni oraz jesienią. Chętnych do udziału w akcji było naprawdę wielu, a na wszystkich czekał słodki poczęstunek.
Udział w zabawie dostarczył wszystkim wiele radości, przyjemności i niezapomnianych chwil, które na długo zostaną w pamięci. Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie.

Opracowanie: Ewelina Gondro

Dzień Guy’a Fawkes’a

5 listopad – wiecie, że w tym dniu w Wielkiej Brytanii świętuje się Dzień Guy’a Fawkes’a. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego obejrzyjcie filmik stworzony przez Alana Soboniaka. Występują uczniowie klasy 5 b.

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiałDrodzy Rodzice pewnie od tych zdjęć lekko Wam się zmrozi krew w żyłach 😱, ale pamiętajcie, że stłuczony palec, czy niewielka rana są warte tej frajdy💪🤩! Uczymy się przez działanie, współpracujemy i to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody 👟🔨🪛🪚🪤🍂🍁

Strona 6 z 90« Pierwsza...456789...203040...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.