Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty – przypomnienie

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że według kalendarza na rok szkolnym 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole są dni : 23.05.2023, 24.05.2023 i 25.05.2023 – ze względu na odbywające się w tych dniach egzaminy klas ósmych.

Wykład na UJD oraz wizyta w Domu Poezji

Dnia 11.05.2023r. klasy 7 oraz 8 b wraz z opiekunami p. Justyną Stefańską oraz p. Moniką Niemczyk udały się na wykład poświęcony sztuce filmowej prowadzony przez p. dr Agnieszkę Pobratyn na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz do Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie na spotkanie z kustoszem i równocześnie bratem poetki p. Zbigniewem Mygą. W obydwu spotkaniach uczniowie uczestniczyli aktywnie, wykazując się wiedzą z zakresu filmu oraz twórczości poetki, zadając pytania prowadzącym i odpowiadając na ich pytania. Była to niezwykła i ciekawa lekcja języka polskiego, którą uczniowie zapewne zapamiętają na długo. Korzystając z pięknej pogody uczestnicy wycieczki udali się na spacer po centrum Częstochowy, a także mieli możliwość podziwiać pomnik Haliny Poświatowskiej, który zajmuje jedną z ławek w III Alei Najświętszej Marii Panny.
Serdecznie dziękujemy Uniwersytetowi im. Jana Długosza oraz Muzeum Haliny Poświatowskiej za ciepłe i pełne profesjonalizmu przyjęcie.

oprac. Justyna Stefańska

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1 na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo – na posiedzeniu w dniu 05 maja 2023 r. komisja rekrutacyjna w postępowaniu uzupełniającym zakwalifikowała kandydatkę na uczennicę, która złożyła wniosek do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2023/2024 ze względu na dysponowanie wolnymi miejscami.

Zebrania z rodzicami

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok szkolny 2022/2023 zebranie z rodzicami wszystkich klas, oprócz kl. 5b (w tej klasie zebranie odbyło się wyjątkowo 26 kwietnia 2023 r.) odbędzie się w dniu 9 maja 2023 r. (WTOREK) o godz. 16:30.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych – przypomnienieSzanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że według ustaleń na rok szkolny 2022/2023 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w naszej szkole jest dzień 2 maja (wtorek). Dni 4 i 5 maja (czwartek i piątek) są dniami normalnej nauki szkolnej.

Dyrekcja Szkoły

„Pasja, która mnie rozwija!” rozstrzygnięcie konkursu

Z przyjemnością informujemy, iż Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. „Pasja, która mnie rozwija!” został rozstrzygnięty.📷📸📸
Razem ze zgłoszeniami otrzymaliśmy od Was 22 zdjęcia. Wszystkie możecie obejrzeć w galerii.❤👏👏👏
Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań wśród uczniów Szkół Podstawowych. 🏊‍♂️🎭🤺🤼‍♂️🤸🚵🕊🐳⚘️🌼🏕🎸📒🎨🖍🗺🏉⚽️🧗‍♂️ Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników widziane w obiektywie aparatu fotograficznego. Mamy nadzieję, że dzieci nadal będą rozwijać swoje pasje.
Po długich naradach jury konkursowe wybrało cztery zwycięskie prace.

Oto lista zwycięzców:

I. Miejsce „Nowy Rozdział”– Szymon Ligmanowski Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rędzinach🥇

II. Miejsce „Do zaczytania jeden krok”- Julia Zych Szkoła Podstawowa im.Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie🥈

III. Miejsce „Mój mały świat”- Paula Malina Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie🥉
III. Miejsce „Biała pasja”- Jakub Jaworski Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie🥉

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych pomysłów.🏆
Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Częstochowie wraz z Radą Rodziców Szkoły w Czarnym Lesie.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w kolejnych ciekawych konkursach.😉

Jury konkursowe

Pracownicze świadczenie socjalne – wypoczynek letni


Szanowni Państwo, jak co roku, jest możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie wypoczynku letniego z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach za rok 2022 należy wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu szkoły do końca maja 2023 r. Wszyscy emeryci, którzy złożą wniosek, do oświadczenia o dochodach za rok 2022 załączyć powinni wycinek informujący o wysokości emerytury za ostatni miesiąc.

Poniżej znajdują się (do pobrania) wymagane dokumenty:

  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego (103,0 KiB, 87 pobrań)


  Oświadczenie o dochodach (108,1 KiB, 94 pobrań)

Konkurs recytatorski pt.:”Wrażliwość na słowa”

04.04.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbył się konkurs recytatorski pt.:”Wrażliwość na słowa”. Ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie udział wzięło pięcioro uczniów. Trzech reprezentantów w I kategorii klas I-III, oraz jedna uczennica w II kategorii klas IV-VI i III kategorii klas VII-VIII. W kategorii I, Mieszko Barciś z klasy IIIa zajął I miejsce, II miejsce zdobyła Alicja Kokot z klasy Ia. W przedziale klas IV-VI Julia Wolniewicz z klasy VI zdobyła wyróżnienie. W III kategorii I miejsce zdobyła Lena Żurawska z klasy VIIIb. Mieszko Barciś, Alicja Kokot oraz Lena Żurawska zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

OGŁOSZENIE !Szanowni Państwo – uprzejmie informujemy, że z dniem 03 kwietnia został uruchomiony numer telefonu do Pani Intendentki.Telefon będzie czynny w godzinach od 7:00 do 15:00, w dni nauki szkolnej. Prosimy o informowanie Pani Intendentki o nieobecnościach na obiadach uczniów na nr telefonu : 570 175 089.


Szkolny konkurs recytatorski

Dnia 31.03.23r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski, aby zainteresować uczestników sztuką mówienia, recytacją; pielęgnować kulturę języka i zamiłowanie do literatury pięknej; umożliwić konfrontację i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami i ich opiekunami.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów, w trzech kategoriach wiekowych: klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII. W młodszej grupie wiekowej uczniowie przedstawiali dwa utwory poetyckie, zaś w starszej repertuar obejmował utwór poetycki oraz fragment prozy.

Komisja konkursowa w składzie:

przewodnicząca: Marzanna Kudrzyn-Kowalska,

członkowie: Justyna Stefańska, Iwona Popczyk, Anna Rorat, Ewelina Gondro

oceniała prezentacje według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy, na miarę swoich możliwości, bardzo dobrze się zaprezentowali.

W kategorii klas I-III przyznano:

miejsce I Mieszko Barciś kl. 3a,

miejsce II Filip Kubacik kl. 2a,

miejsce III Alicja Kokot kl. 1a.

W kategorii klas IV-VI przyznano jedynie miejsce I Julii Wolniewicz kl. 6, zaś w kategorii klas VII-VIII również przyznano jedynie miejsce I dla Leny Żurawskiej kl. 8b.

Wszyscy wyróżnieni recytatorzy wezmą udział w etapie gminnym konkursu recytatorskiego „Wrażliwość na słowa”. Życzymy powodzenia!!!

Uczestnicy szkolnego konkursu recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy również nagrody książkowe. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!

oprac. Justyna Stefańska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.