Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Finały konkursów przedmiotowych

Na stronach organizatorów części finałowej wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostały udostępnione wyniki ostatniego etapu konkursów przedmiotowych. (więcej…)

Rekolekcje 2010

W dniach 22, 23 i 24 marca w Kościele Parafialnym w Czarnym Lesie odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów Gimnazjum w Czarnym Lesie. (więcej…)

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2010-2011

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2010-2011. (więcej…)

Projekt e-Akademia Przyszłości

Nasze Gimnazjum zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie e-Akademia Przyszłości. Projekt będzie realizowany przez 3 lata – do końca roku szkolnego 2012/2013 przez uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. (więcej…)

Uroczystości w Poznaniu

W dniach 14 i 15 lutego 2010 r. delegacja naszego Gimnazjum wzięła udział w obchodach 170 rocznicy wejścia Pawła Edmunda Strzeleckiego na najwyższy szczyt Australii i nazwanie go Górą Kościuszki. (więcej…)

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2009/2010 został umieszczony w dziale Dokumenty.

Wycieczka integracyjna klas pierwszych

Uczniów klas I serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczce integracyjnej, która odbędzie się 4 września 2009 r. (piątek). (więcej…)

Strona 87 z 87« Pierwsza...102030...828384858687

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.