Bez kategorii

Zakończenie roku szkolnego 2014-2015

W dniu 26 czerwca kończymy rok szkolny 2014-2015. Organizacja tego dnia w Zespole Szkół w Czarnym Lesie będzie następująca:

 • dowozy uczniów będą odbywały się tak, jak w każdym dniu szkolnym,
 • 7.45 – 8.50 – spotkania uczniów klas Gimnazjum z wychowawcami, odbiór świadectw,
 • 9.00 – 10.30 – uroczysta akademia kończąca rok szkolny 2014-2015,
 • około 10.30-10.40 – odwóz uczniów Gimnazjum
 • 10.30 – 11.15 – spotkania uczniów klas Szkoły Podstawowej z wychowawcami, odbiór świadectw,
 • około 11.20 – odwóz uczniów Szkoły Podstawowej.
 • Organizacja zajęć w dniu 25 czerwca 2015 r. – czwartek:

 • dowozy uczniów będą odbywały się tak, jak w każdym dniu szkolnym,
 • do godz. 11.20 – uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mają lekcje , następnie idą do Kościoła na mszę świętą o godz. 11.30,
 • ok. 12.20 – I odwóz Gimnazjum ,
 • ok. 13.00 – II odwóz Szkoła Podstawowa.
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
  ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
  na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
  danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
  być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
  której dane dotyczą.
  7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
  lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.