News

Pasowanie na czytelnika – uroczystość dla pierwszoklasistów

„Witamy w naszej bibliotece!
Jeśli będziecie tu częstym gościem,
odkryje ona przed Wami wiele tajemnic.”

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Zaczyna się wtedy niesamowita, czytelnicza przygoda dzieci, które mogą już same czytać.
W tym roku szkolnym na uroczystym pasowaniu klasa pierwsza gościła w bibliotece w dniu 20 listopada. Był to dzień, na który uczniowie czekali z utęsknieniem. Założenie karty bibliotecznej i możliwość wypożyczania książek dały dzieciom dużo radości i powodu do dumy.
W pierwszej części uroczystości pierwszaki otrzymały garść informacji na temat regulaminu wypożyczania książek, zasad postępowania z nimi oraz jak należy się zachowywać w bibliotece i czytelni. Następnie uczestniczyli w zabawach polegających na rozwiązywaniu zagadek i rebusów związanych z książkami, biblioteką oraz bajkami.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań nastąpiła część oficjalna. Każdy z uczniów został pasowany magicznym piórem przez panią bibliotekarkę, a następnie wszyscy złożyli uroczystą przysięgę. Uwieńczeniem całej uroczystości było złożenie nietypowych podpisów na pamiątkowym dyplomie „PASOWANIA NA CZYTELNIKA”. Nowo przyjęci czytelnicy otrzymali Wyprawkę Czytelniczą z projektu „Mała książka – wielki człowiek” organizowanego przez INSTYTUT KSIĄŻKI oraz zakładkę ze swoim imieniem od naszej biblioteki.
Zachęcamy wszystkich pierwszaków, ich rodziców a także wszystkich czytelników do regularnego czytania, ponieważ płyną z tego same korzyści!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.