News

Podsumowanie etapu szkolnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W listopadzie bieżącego roku uczniowie Zespołu Szkół w Czarnym Lesie uczestniczyli w eliminacjach szkolnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Eliminacje przebiegały zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

W ramach etapu szkolnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzono konkursy z następujących przedmiotów:

1. Język Polski z Elementami Historii,
2. Matematyka z Elementami Przyrody.

W ramach etapu szkolnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów przeprowadzono konkursy z następujących przedmiotów:

1.Język Polski,
2. Matematyka,
3. Biologia,
4. Język Angielski,
5. Historia,
6. Geografia,
7. Wiedza o Społeczeństwie,
8. Fizyka,
9. Chemia,
10. Język Niemiecki

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego zakwalifikowali się:

 • Michał Respondek z kl. VI SP uzyskując 86% punktów możliwych do zdobycia – Konkurs z Matematyki z Elementami Przyrody,
 • Patryk Szwed z kl. IIIB Gimnazjum uzyskując 90% punktów możliwych do zdobycia – Konkurs z Języka Angielskiego.
 • Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach konkursów.

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
  ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
  na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
  danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
  być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
  której dane dotyczą.
  7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
  lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.