News

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 – informacje dodatkowe dla RodzicówSzanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną – ze względu na Państwa bezpieczeństwo i nasze, rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.
Należy zaznaczyć, iż nie wrócimy do szkoły przed zakończeniem rekrutacji, organ prowadzący nie zmienił jego terminu, więc obowiązuje termin do 31 marca 2020r.
Prosimy o przesyłanie dokumentacji mailem w formie dokumentu elektronicznego, skanu lub nawet fotografii. Oryginały mogą dotrzeć później, kiedy szkoła zostanie otwarta.
Przypominamy, że na naszej stronie internetowej są udostępnione wnioski dot. rekrutacji. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

List MEN dotyczący rekrutacji

  List MEN (2,2 MiB, 566 pobrań)


Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 (do przejrzenia/pobrania):

  Zgłoszenie ucznia z obwodu (262,0 KiB, 598 pobrań)

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu (291,2 KiB, 549 pobrań)

  Oświadczenie woli rodzica (274,8 KiB, 630 pobrań)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.