News

Wycieczka edukacyjna na statek badawczy Horyzont II

Projekt EduScience współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest działaniem  realizowanym w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne.

Jest to jeden  z największych innowacyjnych projektów edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce. Zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

Od dnia 1 września 2012 r. jest on realizowany przez nasze Gimnazjum. Korzystając z możliwości uczestniczenia w wycieczce edukacyjnej finansowanej ze środków Projektu klasa I A pojechała do Gdyni, Sopotu i na Hel. Relacja jej uczestników, uczniów i opiekunów dowodzi, że warto było poświęcić dwa dni, 04-05 czerwca, na tak odległą wyprawę, która okazała się wielką przygodą.

Uczniowie byli bardzo zdeterminowani, żeby w niej uczestniczyć i nie powstrzymały niektórych z nich dolegliwości chorobowe. Po wielogodzinnej podróży autokarem dojechaliśmy do Gdyni. Zimny poranny wiatr nie zniechęcił nas od spaceru po mieście. On nas orzeźwił i był okazją do poznania nowych, nieznanych nam miejsc. Gdy porządnie rozprostowaliśmy kości, zjedliśmy ciepłe śniadanie i udaliśmy się do Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej. Na miejscu przesympatyczna Pani opowiedziała nam jak wygląda praca w ośrodku, co się w nim znajduje i jakim dysponuje sprzętem. Następnie zostaliśmy przez nią oprowadzeni po Marinie. Wiele radości sprawiło nam wejście na jedną z zacumowanych łodzi. Kolejnym punktem naszej wycieczki, niecierpliwie wyczekiwanym, były zajęcia na statku Horyzont II, który był przycumowany przy Nabrzeżu Indyjskim. Po wejściu na pokład zostaliśmy powitani przez załogę. Oczywiście zostaliśmy zapoznani z zasadami pobytu na statku, które bezwzględnie musiały być przestrzegane. Po zjedzeniu pysznego obiadu zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i rozpoczęły się zajęcia. W ich trakcie poznaliśmy budowę i funkcjonowanie statku. III Oficer Pan Zawadzki zaprowadził nas na mostek kapitański, na którym bardzo szczegółowo omówił sposoby nawigacji i zasady działania znajdujących się na statku urządzeń. Noc spędzona na statku w 4-osobowych kajutach, po dniu pełnym niezwykłych wrażeń, minęła nam bardzo szybko. Poranek przyniósł kolejne wydarzenie zapierające dech w piersiach. Do portu przypłynął olbrzymi 300 – metrowy statek pasażerski Costa Pacifica. Napięty program naszego pobytu nie pozwalał jednak na zbyt długie podziwianie tego, co niewątpliwie na podziw zasługiwało. Gdynia, przynajmniej w tej części, którą mieliśmy okazję obejrzeć okazała się pięknym i ciekawym miejscem. Po porannych wrażeniach pojechaliśmy do Sopotu. W Instytucie Oceanologii PAN dowiedzieliśmy się czym zajmuje się Instytut i wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o zastosowaniu dźwięków w badaniu dna morskiego oraz o zwierzętach zamieszkujących wody Morza Bałtyckiego. Kolejny ciekawy punkt programu naszej wycieczki zakończył się zdecydowanie szybciej niż byśmy chcieli. Niestety nie mieliśmy również czasu na zwiedzanie Sopotu. Niedosyt ma jednak tę zaletę, że chętnie się wraca do takich miejsc. Po około dwóch godzinach jazdy znaleźliśmy się w Helu w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. W fokarium mieliśmy okazję obejrzeć wystawę „Ssaki naszego morza” i oczywiście foki, które prezentując się pod kierunkiem swoich opiekunów wywołują niezwykle pozytywne emocje. Spacer po dotychczasowych wrażeniach był bardzo dobrym pomysłem na ochłonięcie i refleksję. Wyśmienity obiad w restauracji Gryfon w Jastarni kończył nasz pobyt na Helu. Niestety musieliśmy wracać do domu. Mieliśmy do przejechania ponad 500 km. Około 2 w nocy dotarliśmy pod naszą szkołę w Czarnym Lesie, gdzie czekali na nas rodzice. Wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy piękne i ważne miejsca, których dotąd nie widzieliśmy. Zdobyliśmy wiedzę, która na długo utkwi nam w pamięci. Spotkaliśmy ludzi bardzo nam życzliwych. Pozytywne wrażenia wielokrotnie przewyższyły zmęczenie, które niewątpliwie również nam towarzyszyło.

Uczniowie klasy I A i opiekunowie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.