News

Zwycięstwo w finale Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego w koszykówce chłopców

Finał Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego w koszykówce chłopców odbył się w Czarnym Lesie 9 grudnia 2013 r. Gra odbywała się system „każdy z każdym” w dwóch grupach. Zwycięzcy grup rozegrali mecz o I miejsce, drużyny które zajęły drugie miejsca w grupach zagrały o miejsce III w Gimnazjadzie.

Grupa A

Czarny Las – Witkowice 58:9
Witkowice – Kłomnice 10:9
Czarny Las – Kłomnice 56:18

1. Czarny Las 2 zwyc.
2. Witkowice 1 zwyc.
3. Kłomnice 0 zwyc.

Grupa B

Starcza – Konary 16:13
Konary – Mstów 16 : 0
Starcza – Mstów 29:4

1. Starcza 2 zwyc.
2. Konary 1 zwyc.
3. Mstów 0 zwyc.

Mecz o III miejsce: Witkowice – Konary 4:17

Mecz o I miejsce: Czarny Las – Starcza 40:28

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ
Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego
w koszykówce chłopców w roku szkolnym 2013/14

1. CZARNY LAS
2. STARCZA
3. KONARY

Drużyna naszego Gimnazjum wystąpiła w składzie:
Krzysztof Michałowski, Adrian Szymonik, Patryk Szwed, Szymon Serafin, Konrad Kowalczyk, Marcin Majcherek, Jakub Grzyb, Jakub Górecki, Paweł Szulc, Michał Luks, Piotr Kulpiński, Krystian Bauć, Michał Całusiński, Daniel Szczepanik

Trener: Pan Mikołaj Ładniak

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.