News

Akcja na rzecz ośrodka preadopcyjnego w Częstochowie.

Dnia 17 czerwca bieżącego roku uczniowie Zespołu Szkół w Czarnym Lesie dokonali uwieńczenia akcji i zbiórki produktów dla niemowląt (artykułów spożywczych, chemicznych i pielęgnacyjnych) na rzecz ośrodka preadopcyjnego w Częstochowie, która trwała przez prawie cały rok szkolny. Uczniowie zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum przybyli na miejsce, aby wręczyć zebrane przez siebie produkty, mieli również jedyną niepowtarzalną możliwość przyjrzenia się z bliska pracy owego ośrodka. Dla wielu z nich było to trudne emocjonalne przeżycie.
Stowarzyszenie pielęgniarsko-opiekuńcze „Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie” znajduje się przy ul. Michałowskiego 30. Z inicjatywy pielęgniarek oraz zaangażowania ludzi powstał pierwszy w Polsce Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP). Stowarzyszenie działa na rzecz profesjonalnej pomocy medycznej dzieciom z obciążeniami zdrowotnymi od pierwszych dni ich życia, które nie mają szczęścia do biologicznych rodziców, bo oni nie chcą lub nie mogą zabrać ich do domu i otoczyć opieką. W budynku przy ul. Michałowskiego 30 (osiedle „Północ”) przebywa obecnie 19 podopiecznych, ale przez 10 lat działalności placówka pomogła już prawie pół tysiąca maluchom.
Myli się ten, kto uważa, że spełnia jedynie rolę „przechowalni” dla pokrzywdzonych przez los malutkich dzieci. Ponieważ trafiają tu też chore, a nawet bardzo chore noworodki i niemowlaki, placówka zapewnia diagnozę lekarską, rozpoczyna leczenie i jak najszybszą rehabilitację. Można się tylko domyślać, ile zaangażowania i troski wymaga codzienna opieka pracujących w ośrodku pielęgniarek, które również za wszelką cenę starają się eliminować objawy choroby sierocej.
Gdy do maleństwa uśmiechnie się szczęście i znajdą się kandydaci na mamę i tatę, personel nie kończy pomagać: wspiera przyszłych rodziców, pokazuje też jak karmić i pielęgnować niemowlę; w ośrodku jest również możliwość przebywania z dzieckiem przez całą dobę.
Jednak zaangażowanie personelu i wolontariuszy nie wystarczy – zakład potrzebuje nieustannej pomocy, aby wypełniać swoje podstawowe cele.
Warto wspierać to miejsce, bo dzięki niemu coraz rzadziej zdarzają się przypadki dzieciobójstwa i wyrzucania noworodków na śmietnik.

Apelujemy: pamiętajcie o tych najmniejszych, bezbronnych, skrzywdzonych pociechach!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.