News

Informacja dla RodzicówDyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców, aby zwrócili szczególną uwagę na stan zdrowia swoich dzieci i w przypadku wystąpienia objawów przeziębienia, grypy – zapewnili im opiekę w domu i nie posyłali ich do szkoły.Informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2

Zalecenia:
– często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żelów na bazie alkoholu (min.60%),
– podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody,
– zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, co kaszlą, kichają i mają gorączkę,
– unikaj dotykania oczu, nosa i ust – dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem,
– jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej,
używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Instrukcja mycia rąk


Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.


Ważne – częstochowska infolinia – telefon dla osób, które wróciły z rejonów zakażonych (CHINY, WŁOCHY itd tel.: 34 344 99 69

Telefon alarmowy, na który należy dzwonić w sytuacjach wymagających interwencji w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
661-868-810

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że bieżące informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2 dostępne są na stronach:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC)
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Dzień Bezpiecznego Internetu
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021
Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 (do przejrzenia/pobrania):

  Zgłoszenie ucznia z obwodu (262,0 KiB, 26 pobrań)


  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu (291,2 KiB, 22 pobrań)


  Oświadczenie woli rodzica (274,8 KiB, 28 pobrań)

Plebiscyt na Dziesięciu Najlepszych Sportowców Niesłyszących 2019 roku

Głosujmy na ucznia naszej Szkoły – Karola Jabłońskiego!

Po raz dwunasty Polski Związek Sportu Niesłyszących organizuje zabawę, w której wybierzemy najpopularniejszego sportowca Niesłyszących. To Wasze głosy zadecydują o tym, kto zostanie najlepszym polskim sportowcem Niesłyszących 2019 roku !
Głosować można za pomocą email-a. Sprawa jest prosta – należy wypełnić kupon i wysłać email: plebiscyt2019@pzsn.pl
Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się w dn. 09 stycznia 2020 r. o godzinie 16:00 i potrwa do 09 lutego 2020 r. do północy.
Najpopularniejszych sportowców poznamy podczas wielkiej gali, która odbędzie się 07 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w Warszawie.

Link do strony plebiscytu: http://www.pzsn.pl/aktualnosci/rusza-12-plebiscyt-na-sportowca-nieslyszacych-roku-poznaj-nominowanych

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged”

Szanowni Państwo gmina Mykanów, wraz z wybranymi trzema szkołami przystąpiła do Programu Przeciwdziałaniu Przyjmowania Substancji Uzależniających przez Uczniów „ Unplugged”.
Programem w naszej szkole zostaną objęci uczniowie klas VII.

W ramach realizacji programu przewidziane są zajęcia dla uczniów podczas. których między innymi wzmocnią Oni umiejętność odmawiania, program zmniejsza ryzyko epizodów upijania się oraz palenia, ogranicza pozytywne oczekiwania odnośnie alkoholu, czy środków psychoaktywnych. Dla rodziców przewidziane jest spotkanie na, którym będą podejmowane ważne tematy dotyczące dojrzewania nastolatków między innymi, rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, asertywność rodziców – wyznaczanie granic, wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania.
Całość zostanie poprowadzona przez Trenera oraz szkoleniowca programu „UNPLUGGED” mgr Arkadiusza Tyrałę.

Na spotkanie zapraszamy rodziców dnia 20.02.2020, w godzinach 16:15 – 17:00

Więcej informacji na stronie: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1681804

Opowieści o Krakowie i Warszawie, czyli spotkanie z legendą – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I-III

Kraków i Warszawa- dwa najbardziej znane polskie miasta. Historie ich powstania, najciekawsze zabytki i ciekawostki z nimi związane mogli usłyszeć i zobaczyć 31 stycznia uczniowie klas I-III podczas spotkania w szkolnej bibliotece, które poświęcone było legendom związanym z tymi właśnie miastami.
Mimo że legendy cieszą się mniejszą popularnością wśród dzieci niż bajki czy baśnie, to jednak poznanie i czytanie takich utworów może być niemniej ciekawe, a zarazem pożyteczne, o czym przekonali się uczniowie podczas zorganizowanych dla nich zajęć.
Zaczęliśmy od krzyżówki. Rozwiązując ją i odczytując hasło główne, uczniowie dowiedzieli się, że tematem spotkania będą legendy. Za pomocą treści wiersza Heleny Ogilby pt.: „Legenda” ustaliliśmy, czym jest legenda, a następnie uczniowie wskazywali na mapie Polski położenie tych dwóch najbardziej znanych polskich miast. A potem wyruszyliśmy w małą podróż do naszej stolicy, by poznać jej historię. (więcej…)

Zaproszenie dla Babci Dziadka

Cicha noc, święta noc…

Te jakże wymowne słowa stały się myślą przewodnią tegorocznych jasełek środowiskowych oraz szkolnych, w których wzięli głównie udział uczniowie klasy 5b, 6a oraz uczeń z klasy 7b i dwoje uczniów z klasy 6b. Występowi towarzyszył szkolny chór Domino pod przewodnictwem pana Sławomira Górnickiego. Inscenizację zaś przygotowały panie Justyna Stefańska oraz Katarzyna Gawłowska. Jasełkom środowiskowym towarzyszył kiermasz świąteczny przygotowany przez rodziców, uczniów oraz wychowawców wszystkich klas, za co serdecznie dziękujemy. Zaś jasełkom szkolnym wystawa pokonkursowa prac uczniów, którzy wzięli udział w bibliotecznym, szkolnym konkursie świątecznym, rozdano również nagrody.

Pragniemy również złożyć państwu najserdeczniejsze świąteczne życzenia:


Aby Nowonarodzony Chrystus
obudził w nas to co jeszcze uśpione,
ożywił to, ci już martwe;
niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie do wieczności.

Wyniki szkolnego, bibliotecznego konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”

Głównym założeniem konkursu było zachowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia; pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonanych prac plastycznych: kartek świątecznych i ozdób świątecznych oraz w zakresie prac literackich: życzenia, wiersze o tematyce świątecznej; prezentacja kartek i ozdób świątecznych jako element kultury i tradycji narodowej; rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych i literackich dzieci i młodzieży; ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów.
Zgodnie z regulaminem wyniki konkursu przedstawiono podczas szkolnych jasełek, dnia 20 grudnia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, zaś wyróżnienia oraz miejsca na podium zostały nagrodzone poprzez dyplomy jak i nagrody książkowe i małe co nieco. Oto zestawienie wyników:

(więcej…)

Strona 1 z 29123456...1020...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.