News

Wyniki Szkolnych Konkursów dla klas 2 i 3.

Celem Szkolnego Konkursu Ortograficznego było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawną ortografią i motywowanie do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych. W konkursie wzięło udział 10 uczniów. Rywalizacja była zacięta i wyrównana. Zwycięzcami zostali Ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania.
Tytuł „Mistrza Ortografii” otrzymała Maja Grygiel z klasy 2a, zdobywając 106pkt. Natomiast tytuł „Wicemistrza Ortografii” otrzymali: Kornel Wróż (102pkt) oraz Filip Kierat (98pkt) z klasy 3b. Wyróżnienie otrzymały: Natalia Gołębiowska i Marta Szczechla z klasy 3a ( obie po 93).

Szkolny Konkurs Matematyczny miał na celu promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki oraz wyszukiwanie talentów matematycznych, których w naszej szkole nie brakuje. W konkursie wzięło udział 11 uczniów, którzy wykazali się umiejętnościami rachunku
pamięciowego oraz uważnego analizowania zadań tekstowych i rozwiązywania łamigłówek matematycznych.
Tytuł „Mistrza Matematyki” otrzymał Filip Kierat z klasy 3b, zdobywając 56 punktów, natomiast tytuł „Wicemistrza Matematyki” Marta Szczechla kl.3a (55 pkt) i Michał Kędziora kl.3a (54pkt). Wyróżnienie otrzymali: Michalina Lisowska kl.3a i Filip Kubacik kl. 2a (oboje po 52 pkt).
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów i życzymy dalszych sukcesów:)

Piknik rodzinny

Ogłoszenie – dowozy w dniu 2.06.2023r. (piątek)

Szanowni Państwo – w związku z organizacją pikniku szkolnego dowozy w dniu 2 czerwca 2023 r. będą odbywały się według następującego harmonogramu:

Dowozy:
I kurs – bez zmian
II kurs – na 8:10 w szkole

Odwozy:
I kurs – godz. 11:00 (kl. I-IV)
II kurs – godz. 12:00 (kl. V-VIII)

Akcja Integracja pt. „Wiosna, ach to Ty”

Warsztaty wiosenne
17 maja odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach programu Akcja Integracja pt. „Wiosna, ach to Ty”. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat ptaków przylatujących wiosną do Polski. Następnie samodzielnie wykonali papierowe bociany. Główną atrakcją były gofry. Klasa Ib w oczekiwaniu na słodki poczęstunek układała wiosenne puzzle. Na koniec każdy udekorował swojego gofra.

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1 na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 r. komisja rekrutacyjna w postępowaniu uzupełniającym zakwalifikowała uczennicę do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2023/2024 ze względu na dysponowanie wolnymi miejscami..

Film konkursowy „Szkolna aktywność fizyczna – Aktywna Przerwa”Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu śródlekcyjnych oraz międzylekcyjnych ćwiczeń fizycznych.
Organizatorami konkursu są Śląski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny i Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Partnerem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Opracowała: Małgorzata Trzewiczek

Konkurs matematyczny dla klas 2-3Cele konkursu:
• doskonalenie matematyki wśród uczniów kształcenia zintegrowanego;
• promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki;
• podniesienie poziomu kompetencji matematycznych na szczeblu kształcenia zintegrowanego;
• wyzwalanie twórczej aktywności i wyszukiwanie talentów matematycznych.

Cele szczegółowe:

• podniesienie poziomu kompetencji matematycznych;
• doskonalenie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb;
• wyrabianie nawyku uważnego analizowania zadań tekstowych;
• rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
• kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy;
• motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie matematyki;
• zastosowanie w praktyce działań matematycznych;
• stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się matematyki,
• oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych ( test, konkurs, egzamin).

  Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla klas 2-3 (114,4 KiB, 16 pobrań)

Konkurs ortograficzny dla klas 2-3Cele konkursu:
• doskonalenie języka polskiego oraz upowszechnienie kultury językowej wśród uczniów kształcenia zintegrowanego;
• podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na szczeblu kształcenia zintegrowanego;
• propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski;

Cele szczegółowe:
– podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych;
– doskonalenie znajomości stosowania zasad ortograficznych;
– wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych;
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
– kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy;
– motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii;
– zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji
– stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii,
– oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych ( test, konkurs, egzamin).

  Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego dla klas 2-3 (185,8 KiB, 12 pobrań)

Egzamin ósmoklasisty – dowozy i odwozy 23-25 majaSzanowni Państwo, przypominamy, że dowozy i odwozy w dniach 23-25 maja będą funkcjonowały w następujący sposób:

Dowozy:

I kurs (jedyny) – około godziny 8:15 – 8:20 pod szkołą;

Odwozy:

I kurs (jedyny) – około 12:30 (23. maja)

24.maja – prawdopodobnie około 12:00

25.maja – prawdopodobnie około 11:30

Czas powrotu może być delikatnie zmodyfikowany, w zależności od ukończenia egzaminu przez uczniów.

Powiatowy konkurs „Nauczanie Jana Pawła II w inscenizacji”

18 maja 2023 r. w 103 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II odbyła się gala wręczenia nagród w powiatowym konkursie „Nauczanie Jana Pawła II w inscenizacji”. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
a pomysłodawcą katechetka p. Anna Jończyk. Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Wsparcia finansowego w realizacji przedsięwzięcia udzielili: Starosta Częstochowski p. Krzysztof Smela oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie.
Galę prowadzili uczniowie klasy VI: Kinga Kobyłkiewicz i Marcin Podgórniak, a w jej trakcie z programem artystycznym wystąpiła kl. II b. Uczennice klasy VIII b: Maja Kowalska recytowała Psalm – „Pan jest moim Pasterzem”, a Wiktoria Cybulska zaśpiewała „W ciszy Niepokalanej”.
W wydarzeniu brali udział zaproszeni goście: p. Anna Dziewior z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz p. Magdalena Kierat Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, a także rodzice uczniów.
Jury w składzie p. Paulina Kowalska i p. Monika Niemczyk wyłaniając zwycięzców, wzięło pod uwagę następujące kryteria:
– oryginalność pomysłu inscenizacyjnego,
– gra aktorska,
– charakteryzacja aktorów,
– scenografia,
– opanowanie tekstu,
– ogólny wyraz artystyczny.
W związku z powyższym komisja konkursowa podjęła następującą decyzję:

I miejsce – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie
II miejsce – uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Jaskrowie
III miejsce – uczniowie kl. Va Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Wyróżnienia:

– uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kłobucku
– uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Częstochowie

Paulina Kowalska, Anna Jończyk

Gala rozdania nagród związana z konkursem „Nauczanie Jana Pawła II w inscenizacji”

Gala rozdania nagród związana z konkursem „Nauczanie Jana Pawła II w inscenizacji” – 2

Gala rozdania nagród związana z konkursem „Nauczanie Jana Pawła II w inscenizacji” -3

Strona 1 z 61123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.