News

„Każda Babcia była małą dziewczynką….”

„Każda Babcia była małą dziewczynką, każdy Dziadek biegał kiedyś za piłką.
Chodzili do szkoły, potem dorastali, mieli piękne marzenia, ciężko pracowali.
Wychowali swoje dzieci, a czas leci, leci, leci……
Dzisiaj na pociechę mają wnuki, które ich bardzo kochają.”

Choć styczeń to miesiąc zimowy, są w nim jednak takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu – to Święto naszych Kochanych Babć i Dziadków.
Kiedyś każdy z nas był dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają dziadkowie. Tak naprawdę każdego dnia w roku, dziadkowie myślą i troszczą się o swoje wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w główkach dzieci.
Obchodzone 21 stycznia Święto Babci i dzień później Święto Dziadka to ważne wydarzenie wpisane w kalendarz uroczystości Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie. W tym roku ta niecodzienna uroczystość odbyła się 22 stycznia. Zaproszeni goście, licznie przybyli w mury naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich podekscytowane wnuczęta.
Babcie i Dziadkowie podczas całej uroczystości siedzieli przy stołach ze słodkim poczęstunkiem, wyczarowanym przez niezawodnych rodziców. Odpowiedzialnymi za część artystyczną akademii były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej panie: Ewelina Gondro i Anna Oberska-Wilk, za część organizacyjną pani Karolina Banasiak i Magdalena Kałuża. Muzyczną oprawę akademii przygotował nauczyciel muzyki pan Sławomir Górnicki.
Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Beata Sikorska, która powitała przybyłych i nie szczędząc ciepłych słów życzyła szanownym gościom wielu szczęśliwych lat w zdrowiu i pogodzie ducha. Następnie głos zabrały dzieci. Popisy artystyczne zainaugurowała uczennica klasy VIII przepiękną grą na skrzypcach, po czym każda klasa przedstawiła swój program. Dzieci z klas młodszych recytowały z wierszyki o Babci i Dziadku oraz tańczyły i śpiewały piosenki, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Wyjątkowe zainteresowanie wzbudził „Taniec Aniołów” w wykonaniu kółka tanecznego. Uczniowie klas starszych oprócz pięknej recytacji wierszy, zaprezentowali także skecze. Wszystko zostało przeplecione występami solistów. Uczniowie śpiewali, grali na syntezatorze, prezentowali tańce standardowe i latynoamerykańskie. Uczennice klasy III gimnazjum zaprezentowały układ taneczny pt.: „Ewolucja tańca”. Goście z niekłamanym zachwytem przysłuchiwali się solistkom z zespołu „Domino” oraz całemu zespołowi, który przygotował piosenkę Roksany Węgiel „Anyone I want to be” z piękną oprawą instrumentalną: perkusja i gitary.

Babcie i Dziadkowie z dumą podziwiali swoje wnuczęta. Finałem akademii było wręczenie Babciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowanych przez dzieci upominków. Goście jeszcze długo po występach pozostali na swych miejscach aby móc ze sobą porozmawiać i powspominać.
Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościł uśmiech, wzruszenie i radość.
Pragniemy zwrócić uwagę na zaangażowanie rodziców naszych uczniów podczas organizacji poczęstunku. Szczególne podziękowania należą się właścicielom sali weselnej „Daga”, którzy tak jak w ubiegłym roku dostarczyli stoły na uroczystość. Każda klasa przekazała pyszne ciasta, a grupa aktywnych rodziców pomogła w nakryciu stołów oraz serwowaniu gorących i zimnych napojów. Zajęli się oni również pracami porządkowymi po zakończeniu akademii.
Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. Za rok znów się spotkamy z naszymi miłymi gośćmi. Dlatego też dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć, ciepło i jeszcze raz życzymy Im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.