News

Szkolne rekolekcje wielkopostne – podsumowanie

W dniach od 12 do 14 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły przeżywali swoje rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne prowadził kleryk Mateusz Buczek Salezjanin z Kopca wraz ze swoimi nowicjuszami Wiktorem i Jakubem, którzy śpiewem i grą na gitarze animowali dzieci i młodzież do wielbienia Boga śpiewem i gestem. Program rekolekcji był bardzo bogaty. Tematem przewodnim było Boże Miłosierdzie. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany był krótki film wprowadzający w temat, scenka ewangelizacyjna o krzyżu przygotowana przez uczniów kl. VII oraz pantomima o wielkiej MIŁOŚCI BOGA do CZŁOWIEKA w wykonaniu uczennic z kl. II B Gimnazjum. Drugiego dnia rekolekcji uczniowie odprawili drogę krzyżową i skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Zwieńczeniem rekolekcji była uroczysta Msza Święta podczas, której cała społeczność szkolna została zawierzona Bożemu Miłosierdziu. Liturgia Mszy Św., podziękowania, życzenia wielkanocne oraz wręczenie upominków dla rekolekcjonistów przypadły w udziale uczniom kl.VI. Oczywiście hitem rekolekcji była piosenka o Janku Bosco, którą uczniowie uwielbiają śpiewać, co dało się zauważyć podczas jej wykonania. Te trzy dni innych lekcji były czasem niezapomnianym. Mamy nadzieję, że słowa przekazane na długo pozostaną w naszej pamięci i wydadzą obfite plony w swoim czasie.
Dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim uczniom, (a było ich bardzo dużo) którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w przebiegu tych rekolekcji, bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ.
Zapraszam go galerii zdjęć.
Dorota Piętak

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.