Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014 w naszym Zespole Szkół rozpoczynamy w dniu 2 września 2013 r. o godzinie 950 uroczystą akademią na sali gimnastycznej. (więcej…)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

W dziale „Dokumenty” zamieszczamy zestaw podręczników dla klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. (więcej…)

Wycieczka edukacyjna na statek badawczy Horyzont II

Projekt EduScience współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest działaniem  realizowanym w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne.

Jest to jeden  z największych innowacyjnych projektów edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce. Zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

Od dnia 1 września 2012 r. jest on realizowany przez nasze Gimnazjum. Korzystając z możliwości uczestniczenia w wycieczce edukacyjnej finansowanej ze środków Projektu klasa I A pojechała do Gdyni, Sopotu i na Hel. Relacja jej uczestników, uczniów i opiekunów dowodzi, że warto było poświęcić dwa dni, 04-05 czerwca, na tak odległą wyprawę, która okazała się wielką przygodą. (więcej…)

Projekt EduScience

Od dnia 1 września 2012 r. nasze Gimnazjum realizuje projekt EduScience. Projekt EduScience jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.W projekcie na etapie testowania bierze udział 250 szkół z całej Polski. W grupie tej znajdują się szkoły reprezentujące każdy etap edukacji, tj. 126 szkół podstawowych (51%), 68 gimnazjów (27%), 35 liceów ogólnokształcących (14%) oraz 21 techników (8%). Podział ten jest dokładnym odzwierciedleniem struktury sektora edukacji w Polsce. Proces rekrutacji szkół został tak przygotowany, aby w ramach każdego województwa liczba poszczególnych typów szkół biorących udział w projekcie była proporcjonalna do liczby szkół w danym województwie. Próba 250 szkół pozwoli na ekstrapolację wyników badań ewaluacyjnych po okresie dwuletniego testowania w szkołach. Wyniki te można będzie uogólnić na cały kraj. (więcej…)

Sport łączy pokolenia

W dniach 1 i 2 września 2012 roku LKPS Borowno, Gmina Mykanów, PSZS, ZSP w Borownie, ZSP w Mykanowie oraz ZSP zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Mykanów, powiatu częstochowskiego i kłobuckiego na imprezę sportową pod hasłem: SPORT ŁĄCZY POKOLENIA (więcej…)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

W dniu 3 września 2012 roku uczniowie Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego oraz Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie uroczyście rozpoczną rok szkolny 2012/2013 spotkaniem na sali gimnastycznej. (więcej…)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

W dziale „Dokumenty” zamieszczamy zestaw podręczników dla klas I-III na rok szkolny 2012/2013. (więcej…)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Od 1 września 2011 roku Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego stanowi część Zespołu Szkół w Czarnym Lesie. Uczniowie Gimnazjum najpierw spotkają się z wychowawcami, a następnie wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nastąpi uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej. (więcej…)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012

W dziale „Dokumenty” zamieszczamy zestaw podręczników dla klas I-III na rok szkolny 2011/2012. (więcej…)

Termin i program Rekolekcji Wielkopostnych

Informujemy, że Rekolekcje Wielkopostne na rok 2011 dla młodzieży Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego w Czarnym Lesie odbędą się w terminie od 18 do 20 kwietnia 2011r.. (więcej…)

Strona 42 z 45« Pierwsza...102030...404142434445

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.