Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Testy diagnostyczne

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu eAkademia Przyszłości, 5 października rozpoczynamy diagnozowanie uczniów.

Terminy i czas trwania testów diagnostycznych

 • Matematyka z elementami przedsiębiorczości
  informatyki od 5 do 7 października 2010 r.
 • Język angielski lub test kompetencji językowych dla uczniów, którzy nie uczyli się wcześniej języka angielskiego od 11 do 12 października 2010 r.
 • Przedmioty przyrodnicze od 18 do 20 października 2010 r.
(więcej…)

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Starostwo Powiatowe w Częstochowie przystępuje do realizacji kolejnego naboru w ramach II edycji programu w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej…)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego rozpocznie się 1 września o godzinie 9.00 Mszą św. w Kościele w Czarnym Lesie, po czym uczniowie przejdą na salę gimnastyczną Gimnazjum. (więcej…)

PRZYDZIAŁ MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH na rok szkolony 2010/2011

Do realizacji w klasie II Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 w ramach przedmiotów uzupełniających tj. zajęć technicznych i zajęć artystycznych zostały wybrane następujące moduły: (więcej…)

Terminy egzaminów poprawkowych

Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej egzaminy poprawkowe dla uczniów Gimnazjum zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 • Część pisemna 
  • 26 sierpnia 2010r
   • od godziny 9.00
 • Część ustna
  • 27 sierpnia 2010r.
   • j. angielski
    • od godziny 9.00
   • fizyka
    • od godziny 11.00
   • matematyka
    • od godziny 9.00
   • j. niemiecki
    • od godziny11.00

Informacja dla uczniów klas I (rok szkolny 2010/2011)

Spotkanie informacyjne rodziców klas I Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2010/2011 odbędzie się 30 czerwca 2010 r. o godz. 17.00 w sali nr 1.
(więcej…)

Informacja o uroczystym zakończeniu roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010 odbędzie się 25 czerwca 2010 roku w dwóch etapach:

 • o godzinie 8.15 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Czarnym Lesie,
 • o godzinie 9.00 – Uroczysta Akademia na sali gimnastycznej Gimnazjum

Zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców!

Zestawy podręczników na rok szkolny 2010/2011

W dziale „Dokumenty” zamieszczamy zestaw podręczników dla klas I-III na rok szkolny 2010/2011. (więcej…)

Zapraszamy na fantastyczną wycieczkę!

Zapraszamy na fantastyczną wycieczkę do Podlesic, którą w dniach 21 – 23 czerwca organizują panie Aneta Budzikur oraz Karolina Woźniak. Poza wieloma zajęciami opisanymi poniżej gwarantujemy moc zabawy, dobrego humoru i śmiechu. Jak co roku i tym razem możecie się spodziewać dodatkowych atrakcji w formie konkursów, dyskoteki,  ogniska i niespodzianek.

(więcej…)

Dzień Europejski w Dniu Dziecka

Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Europejski zorganizowany przez nauczycieli języków obcych. Tym razem obchody tego święta zostały połączone z Dniem Dziecka i miały formę konkursów i zabaw.

(więcej…)

Strona 90 z 92« Pierwsza...102030...878889909192

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.