Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Rekrutacja

Czarny Las, 8 maja 2024 r.

          Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2024 r. komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym zakwalifikowała kandydata na ucznia, który złożył wniosek do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2024/2025, ze względu na dysponowanie wolnymi miejscami. Lista zakwalifikowanego kandydata do klasy I została wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

26 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali program artystyczny związany z tym tak ważnym dla nas wydarzeniem historycznym.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH Z WISŁAWĄ SZYMBORSKĄ

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH Z WISŁAWĄ SZYMBORSKĄ

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprosiła uczniów klas III-VIII szkół podstawowych na spotkanie online z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Nasza szkoła, a dokładnie klasy 4a, 5a, 5b oraz 8 miały możliwość wziąć udział w tej akcji. Podczas spotkania online uczestnicy dowiedzieli się dlaczego UNESCO ustanowiło to doroczne święto i jaki ma ono cel. Nauczyciele bibliotekarze przybliżyli dzieciom i młodzieży postać noblistki, Wisławy Szymborskiej w oparciu o książkę „Szalik. O Wisławie Szymborskiej dla dzieci” Michała Rusinka z ilustracjami Joanny Rusinek oraz prezentując ciekawe informacje i fakty z życia poetki. Spotkanie online odbyło się na żywo 23 kwietnia 2024 r. w godz. 10:45 – 11:30 na platformie ClickMeeting. Uczniowie zapamiętali wiele ciekawostek dotyczących życia i twórczości słynnej polskiej poetki i zgodnie stwierdzili, że taka nietypowa lekcja języka polskiego jest bardzo interesująca.

oprac. Justyna Stefańska

Dzień Ziemi

 

ZFŚS

 Szanowni Państwo, jak co roku, jest możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie wypoczynku letniego z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach za rok 2023 należy wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu szkoły do końca maja 2024 r. Wszyscy emeryci, którzy złożą wniosek, do oświadczenia o dochodach za rok 2023 załączyć powinni wycinek informujący o wysokości emerytury za ostatni miesiąc.

Oświadczenie o dochodach

WNIOSEK o dofinansowanie wypoczynku letniego

Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski 

Dnia 19.04. w piątek odbył się apel, podczas którego rozdano dyplomy oraz nagrody za udział w szkolnym konkursie recytatorskim. W zmaganiach wrażliwych na słowo pisane wzięli udział uczniowie z klas I-III oraz IV-VI w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I-III:

I miejsce otrzymał Filip Kubacik z klasy 3a

II miejsce przypadło w udziale Wojciechowi Lisowskiemu z klasy 2a

III miejsce zajęła Natalia Podgórniak z klasy 3b

wyróżnienie zdobyła Alicja Kokot z klasy 2a

W kategorii klas IV-VI

I miejsce otrzymał Mieszko Barciś z klasy 4a

II miejsce zdobyła Liliana Woźniak z klasy 6b

III miejsce zajęła OliwiaSerwatka z klasy 4b

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz nagrodzonym w szkolnym etapie konkursu recytatorskiego.

 Do kolejnego, gminnego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w etapie szkolnym zajęli miejsca I-III w swoich kategoriach wiekowych. W Gminnych Eliminacjach XXXV Regionalnych Spotkań z Poezją „Wrażliwość na słowa” organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie Wojciech Lisowski zajął II miejsce w kategorii klas 1-3 oraz Mieszko Barciś, który również otrzymał II miejsce w kategorii klas 4-6, tym samym uczniowie otrzymali promocję do udziału w eliminacjach powiatowych konkursu organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Etap ten odbył się w środę 17.04.

Niezmiernie miło nam poinformować, że Mieszko Barciś został wytypowany do udziału w finale regionalnym, który odbędzie się w dniach 22-23 maja.

 Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

oprac. Justyna Stefańska

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Jak co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 roku, a jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie w tym zakresie wrażliwości społecznej.

Identyfikując się z tym dniem, nasza szkoła zorganizowała konkurs pt: ” Ludzie niezwykle wyjątkowi – urodzeni pod niebieską gwiazdą”. Nadrzędnym celem konkursu było ukazanie, że każda osoba bez wyjątku może odnieść sukces na skalę światową.

Pragniemy bardzo podziękować  wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za zaangażowanie się w nasze działanie, a zwycięzcą szczerze GRATULUJEMY!!!

I miejsce – Nadia Dobrowolska – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wierzchowisku
II miejsce – Jowita Pawlik – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wierzchowisku
III miejsce – Jan Jędrzejewski – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wierzchowisku
Wyróżnienie: Roksana Soboniak – Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Piknik Rodzinny

Ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego

Piknik Rodzinny

 zostaje przeniesiony na 25 maja.

Serdecznie zapraszamy !

Konkurs

konkurs

„Moje spotkanie z rodziną Ulmów” konkurs

Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi klasy VI – Mikołajowi Radlakowi za zajęcie I miejsca.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Powiatowy konkurs pod hasłem: „Moje spotkanie z rodziną Ulmów. Warto być przyzwoitym”, zorganizowanym przez SP nr 31 w Częstochowie, nad którym patronat honorowy objęło Radio Jasna Góra, został rozstrzygnięty. Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom – na przykładzie rodziny Ulmów – heroiczności Polaków podczas ratowania Żydów, kształtowanie postaw patriotycznych, umacnianie tożsamości narodowej i przywiązania do wartości, doskonalenie sprawności języka polskiego oraz rozwijanie zdolności artystycznych.
BRAWO !!!
Strona 3 z 92123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.