Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. W naszej szkole święta te uczciliśmy organizując uroczystą akademię, którą rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu Narodowego.
Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli wzbogacić swoją wiedzę historyczną dotyczącą tej niezwykle ważnej w naszych dziejach ustawy. Patriotyczne wiersze i piosenki pozwalały przenieść się w przeszłość, dostarczały wielu wzruszeń.

„Nauka i zabawa na świeżym powietrzu jako metoda edukacji i integracji”

Bazując na wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas szkolenia w Mielnie, pod nazwą „Nauka na świeżym powietrzu jako efektywna metoda edukacji włączającej”, które zostało zorganizowane przez Instytut Współpracy Regionalnej w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią.

W naszej szkole w dniu 22 kwietnia 2022 roku zorganizowana została integracja międzyszkolna poprowadzona przez uczestniczki tegoż szkolenia: Panią Annę Trepka i Panią Awietę Szpręgiel.

W spotkaniu brali udział uczniowie ze SP w Starym Broniszewie, uczniowie SP w Starym Kocinie oraz uczniowie SP z Czarnego Lasu ( klasa 4b oraz klasa 8a), gdzie zorganizowane zostało spotkanie. Zajęcia odbyły się na boisku szkolnym, rozpoczęte zostały od zabaw integracyjnych. Następnie dzieciaki rywalizowały ze sobą w sześcioosobowych zespołach, gdzie wiedza, wytrwałość oraz współpraca zespołowa były gwarancją sukcesu. Starsi uczniowie pełnili rolę sędziów oraz służyli pomocą młodszym kolegom. Aktywności fizyczne były przemyślane i zaplanowane w taki sposób, aby były możliwe do realizacji przez każdego ucznia oraz motywowały do dalszego działania. Rozgrywki zakończyły się omówieniem efektów zaplanowanych celów. Po ogłoszeniu wyników konkurencji rozdane zostały dyplomy i drobne upominki. Nauka była doskonałą formą zabawy i integracji a uśmiech gościł na twarzach uczestników przez cały czas.
Edukacja na świeżym powietrzu powinna stać się istotną wartością w systemie edukacyjnym, ponieważ umożliwia dzieciom zdobywanie doświadczenia w środowisku naturalnym oraz pobudza osobistą refleksję i zaangażowanie.
Edukacja outdoorowa to szansa na budowanie relacji rówieśniczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Awieta Szpręgiel

Wyniki powiatowego konkursu czytelniczo-fotograficznego „Mój sposób na stres w czasie pandemii”

Konkurs „Mój sposób na stres w czasie pandemii” skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Konkursowi towarzyszyły szczytne cele: poszerzanie wiedzy na temat sposobów i możliwości radzenia sobie ze stresem, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz empatii. Patronem konkursu był wójt gminy Mykanów, a patronem medialnym MykaNews. Sponsorami nagród było Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Gmina Mykanów oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie.
Do wykonanego na papierze fotograficznym zdjęcia bez fotomontażu w formacie 15×21 cm lub większym należało dołączyć hasło, myśl, opis na temat sposobu radzenia sobie ze stresem.
Rozstrzygnięcia konkursu dokonał organizator wraz ze specjalnie powołanym do tego celu jury.

Przyznano miejsca I-III oraz wyróżnienia:

I miejsce Zuzanna Jura
II miejsce Julia Trąbczyńska
III miejsce Julia Nierobiś

Wyróżnienia:

Maria Stradomska
Jakub Ziaja

Wszystkim uczestnikom oraz laureatom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wspaniałe, kreatywne prace oraz podzielenie się z nami swoimi głębokimi przemyśleniami, daliście fantastyczny przykład innym rówieśnikom.

Gratulujemy!!!

Nagrodzone i wyróżnione prace

Życzenia Wielkanocne

Wiosenna przerwa świąteczna

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Wiosenna przerwa świąteczna w szkole w tym roku przypada w dniach 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Dyrekcja Szkoły


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Pracownicze świadczenie socjalne – wypoczynek letni

Szanowni Państwo,

jak co roku, jest możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie wypoczynku letniego z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach za rok 2021 należy wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu do końca maja 2022 r.
Wszyscy emeryci, którzy złożą wniosek, do oświadczenia o dochodach za rok 2021 załączyć powinni wycinek informujących
o wysokości emerytury za ostatni miesiąc.

Poniżej znajdują się do pobrania wymagane dokumenty.

  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego (13,9 KiB, 68 pobrań)


  Oświadczenie o dochodach (28,4 KiB, 66 pobrań)

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie

XXI edycja Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”

Mija rok od poprzedniego sukcesu naszych uczniów – w XX edycji, i znowu należą im się wielkie słowa uznania. Mikołaj Makles i Nela Kucharczyk, po dwóch wcześniejszych turach konkursu, znaleźli się w najlepszej dziesiątce uczestników w kategorii klas VII i VIII. Mikołaj potwierdził swoją dominację w zakresie wiedzy o Częstochowie i regionie, zajmując po raz trzeci pierwsze miejsce.

Tym samym wyrównał sukces, sprzed ponad dziesięciu lat, ucznia naszego Gimnazjum, Dominika Depty http://spczarny.pl/podsumowanie-konkursu-czy-znasz-historie-czestochowy-i-regionu/ .

Nela zajęła dziewiąte miejsce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że znalezienie się wśród 10 finalistów jest dużym sukcesem każdego ucznia, w związku z popularnością konkursu, który od 21 lat daje możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi m.in. z literatury i na warsztatach przeprowadzanych przez pracowników Muzeum Częstochowskiego i Archiwum Państwowego w Częstochowie. Bezcenny jest również wkład rodziców i innych członków rodzin, tak u Mikołaja, jak i u Neli, w rozwijaniu zamiłowania do historii Częstochowy i regionu.
Mikołajowi i Neli życzymy dalszych sukcesów, nie tylko w konkursach o tematyce historycznej.

Jarosław Lubkiewicz

Informacja o zakończeniu rekrutacji do klas pierwszych!

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkich uczniów do klasy pierwszej. Lista z podziałem na klasę pierwszą A i klasę pierwszą B została wywieszona w szkole.

Dyrekcja Szkoły i Komisja Rekrutacyjna

Prezentacje szkół średnich – Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Przekazujemy uczniom klas ósmych ulotki informacyjne oraz link do wirtualnego spaceru po Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Umożliwi to poznanie placówki, mino ograniczeń sanitarnych, przez uczniów biorących udział w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wirtualny spacer – Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
Mariusz Zawada

(więcej…)

POMOC UCHODŹCOM – wolontariat edukacyjny w ramach akcji #SzkołaDlaWas

Pomagamy Ukrainie

#SzkołaDlaWas – zapisz się do edukacyjnej pomocy Ukrainie

Znasz języki wschodniosłowiańskie, jesteś studentem, nauczycielem, wykładowcą, czy innym członkiem społeczności akademickiej lub szkolnej i chcesz pomóc osobom przybywającym z terenu Ukrainy? Poniższy formularz zbiera podstawowe informacje dotyczące rodzaju pomocy jaką chcesz świadczyć. Po wypełnieniu, dane zostaną automatycznie przesłane do właściwego koordynatora wojewódzkiego funkcjonującego przy Kuratorium Oświaty. Koordynator będzie kontaktować się z Tobą w miarę pojawiających się potrzeb.
Poniżej przekazujemy link do formularza internetowego służącego zbieraniu zgłoszeń wolontariackich:
https://form.govtech.gov.pl/ankieta/713146/szkoladlawas-zapisz-sie-do-edukacyjnej-pomocy-ukrainie.html

Dziękujemy za chęć niesienia pomocy!

Strona 3 z 72123456...102030...Ostatnia »

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Czarny Las, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu
lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.